Het ontkrachten van de mythe: Worden zwarte kunststof kippenhokken te warm in de zomer?

Debunking the Myth: Do Black Plastic Chicken Coops Get Too Hot in Summer?
Als kippenhouders streven we ernaar om de best mogelijke omgeving voor onze gevederde vrienden te creëren. Een punt van zorg dat vaak naar voren komt als het gaat om onze kippenhokken is of ze door hun zwarte kleur niet te heet worden in de zomermaanden. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, hebben we Dr. Daniel Cervenkov, een natuurkundige van de gerenommeerde Universiteit van Oxford, gevraagd om ons waardevolle inzichten te geven in de thermodynamica van kippenhokken. In deze blogpost verkennen we de fascinerende wetenschap achter warmteabsorptie, kleurreflectie en de invloed van schaduw op de temperatuur van kippenhokken.

Als kippenhouders streven we ernaar om de best mogelijke omgeving voor onze gevederde vrienden te creëren. Een punt van zorg dat regelmatig wordt aangehaald met betrekking tot onze kippenhokken heeft te maken met de temperatuur. Worden de kippenhokken - vanwege hun zwarte design - niet té warm in de zomer?

Om dit gegeven beter te kunnen begrijpen, hebben we Dr. Daniel Cervenkov - een natuurkundige van de gerenommeerde Universiteit van Oxford - gevraagd om ons wat meer inzicht te bieden in de thermodynamica van kippenhokken. In deze blogpost verkennen we de fascinerende wetenschap achter warmteabsorptie, kleurreflectie en de invloed van schaduw op de temperatuur van kippenhokken.


Inzicht in de natuurkunde:

Dr. Cervenkov legt uit dat donkergekleurde objecten meer licht absorberen dan lichtgekleurde objecten. Deze absorptie leidt tot een temperatuurstijging omdat de geabsorbeerde energie niet kan worden vernietigd, maar wordt omgezet in warmte. Hij verduidelijkt echter dat bij het bepalen van de temperatuur in een kippenhok - naast kleur - ook factoren als ventilatie en schaduw een belangrijke rol spelen.


Het belang van schaduw:

Door het kippenhok in de schaduw te plaatsen, wordt de directe opwarming door de zon drastisch verminderd. Op schaduwrijke plekken reflecteert het gras of de aarde slechts een klein percentage van het zonlicht, waardoor de invloed op de temperatuur van het kippenhok minimaal is. Hierdoor wordt de temperatuur in het kippenhok voornamelijk bepaald door factoren zoals ventilatie en niet zozeer door de kleur. Dr. Cervenkov vergelijkt deze situatie met een ondergrondse garage waarbij de kleur van een auto (zwart of wit) geen significante invloed heeft op de temperatuur.


Bijkomende factoren in overweging nemen:

Hoewel kleur én warmte-absorptie wel degelijk een rol spelen bij het bepalen van de temperatuur van het kippenhok, is het eveneens belangrijk om rekening te houden met andere factoren. 

Dr. Cervenkov benadrukt dat verwarming en koeling - alsook de materialen die gebruikt zijn bij de bouw - eveneens bijdragen aan temperatuurschommelingen. Bovendien zorgen ook de kippen zelf voor behoorlijk wat extra warmte in het kippenhok. Bij het analyseren van de temperatuur in het kippenhok is het dan ook cruciaal om rekening te houden met het cumulatieve effect van al deze factoren.


Het Experiment:

Om een eerste inzicht te krijgen in het effect van kleur op de temperatuur van het kippenhok, voerde Sabina - kippengoeroe bij Nestera - een voorbereidend experiment uit tijdens de warmste dag in het Verenigd Koninkrijk.

Daarbij werden thermometers in 3 verschillende kippenhokken geïnstalleerd: een zwart plastic kippenhok, een houten hok en een lichtgekleurd plastic kippenhok met dubbele wanden.

Verrassend genoeg bleek het zwarte plastic kippenhok slechts 2 graden warmer te zijn dan het houten hok én maar 3 graden koeler dan het lichtgekleurde plastic kippenhok. Hoewel de resultaten in tegenspraak waren met de aanvankelijke verwachtingen, wijzen ze wel degelijk op de invloed van andere factoren verschillend aan de kleur. Denk hierbij aan ventilatie of infrarood-eigenschappen.


Toekomstige experimenten en conclusies:

Sabina erkent de noodzaak van uitgebreide experimenten en is van plan om verdere tests uit te voeren in een schaduwrijke omgeving. 

Dr. Cervenkov stelt daarom voor om gecontroleerde omgevingen te gebruiken en de temperatuur van de kippenhokken gedurende een tijdspanne van 24 uur te controleren met behulp van computergestuurde thermometers. 

Deze experimenten zullen meer sluitende gegevens opleveren om het debat definitief te beslechten.


Concluderend: het idee dat zwarte kunststof kippenhokken automatisch oververhit raken in de zomer, is niet correct. Hoewel donkere kleuren meer warmte absorberen, wordt de temperatuur in een kippenhok bepaald door verschillende factoren, gaande van ventilatie tot aan/ afwezigheid van schaduw en de gebruikte materialen. Naarmate het wetenschappelijk inzicht zich verder ontwikkelt, zal de combinatie van bijkomende experimenten en het verzamelen van proefondervindelijke gegevens helpen om nauwkeurige richtlijnen op te stellen. Deze zullen kippenhouders helpen om op zoek te gaan naar de meest ideale omgeving voor hun kippenhok.


Onthoud dat het belangrijk is om prioriteit te geven aan het welzijn van onze gevederde vrienden door ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot schaduw, goede ventilatie en geschikte materialen in hun kippenhok. Door praktische kennis te combineren met wetenschappelijke inzichten, kunnen we een omgeving creëren waarin onze kippen het hele jaar door comfortabel en gelukkig zijn.


Veel plezier met het houden van kippen!

<iframe width="800" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/wT83ITBXvxU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 

Time to read: 3 minutes

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Kippenhok

399,00 €
63 reviews